0.0 - Course Content

1.0 - ਕੋਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 1.1 - ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ
1.2 - ਔਨਲਾਈਨ ਪਾ ਅ ਸ ਵਰਤਣਾ
1.3 - ਪਾ ਅ ਸ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂ?
1.4 - ਕੋਰਸ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1.5 - ਕੋਰਸ ਦੇ ਮਕਸਦ
1.6 - ਆਸ ਰਖਣੀ
2.0 - ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ 2.1 - ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
2.2 - ਜੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ
2.3 - ਜੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ
2.4 - ਜੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਜੁਆਬ
2.5 - ਫ਼ੈਮਲੀ ਜਸਟਿਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀਡੀਓ
2.6 - ਫ਼ੈ ਜ ਕਾ ਵੀਡੀਓ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ
2.7 - ਫ਼ੈਮਲੀ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਉਸਲਰ ਅਭਿਆਸ
2.8 - ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ
2.9 - ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ
3.0 - ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ 3.1 - ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
3.2 - ਅਭਿਆਸ: ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
3.3 - ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨੁਕਤੇ
3.4 - ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਂਝ-ਸੂਚੀ
3.5 - 'ਜਿੰਦਗੀ ਅਗਾਂਹ ਚਲਾਉਣੀ' ਜਾਂਝ-ਸੂਚੀ
4.0 - ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ 4.1 - ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
4.2 - ਸੋਗ ਦੇ ਪੜਾਅ
4.3 - ਸਹਿਣ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨੁਕਤੇ
4.4 - ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਤੇ
5.0 - ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ 5.1 - ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
5.2 - ਚਾਲਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਚਲਦੇ ਹਨ
5.3 - ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚਾਲਾਂ
5.4 - ਸੁਰੱਖਿਆ
5.5 - ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ
5.6 - ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
5.7 - ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ
6.0 - ਸਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ 6.1 - ਸਾਰ
6.2 - ਅੰਤਿਮ ਇਮਤਿਹਾਨ
6.3 - ਵਿਚਾਰ ਫ਼ਾਰਮ